Skip to main content

Klinisch onderzoek naar

Diabetische of idiopathische gastroparese/vertraagde maaglediging

Hebt u na het eten een opgeblazen gevoel? Hebt u last van misselijkheid, braken, buikpijn en gebrek aan eetlust?

Wij zijn voor een klinisch onderzoek op zoek naar patiënten tussen 18 en 75 jaar met een diabetische of idiopathische gastroparese/vertraagde maaglediging.
Neem contact met ons op.

Inschrijven voor studie
Patient mit Magenlähmung

Meer informatie

Studie informatie

Onderzoeksfase: IIb

18 en 75 jaar

Tabletten

Symptomen

  • Opgeblazen gevoel na het eten
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Pijn in de bovenbuik
  • Winderigheid
  • Gewichtsverlies

Wat is gastroparese?

Het gaat hierbij om een maagaandoening waarbij het voedsel langzamer dan normaal wordt verteerd. In een gezond spijsverteringsstelsel wordt de voedingsbrij van de maag met krachtige spiercontracties verder door het darmkanaal vervoerd. Bij gastroparese werken die spieren langzamer of helemaal niet meer, zodat de maag niet voldoende geleegd kan worden.

Diabetische gastroparese: Diabetische gastroparese is een aandoening die het gevolg is van diabetes mellitus.

Idiopathische gastroparese: Idiopathische gastroparese is de naam voor een gastroparese waarvoor geen oorzaak bekend is. Dat wil zeggen, het is geen gevolg van een bestaande aandoening.

Behandeling en meer

Belangrijke informatie

Pipette Icon

Behandeling

U wordt willekeurig ingedeeld bij een van de vier behandelingsgroepen. Drie behandelingsgroepen krijgen tabletten met een actieve werkzame stof in verschillende doseringen. De vierde groep krijgt placebo's (tabletten zonder werkzame stof).

Uhr Icon

Behandelingsduur

Maximale behandelingsduur per patiënt: ca. 12 weken

Ziel Icon

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In dit onderzoek wordt in een behandelingsfase van 12 weken nagegaan wat de effectiviteit is van het onderzoekspreparaat (filmomhulde tablet) in vergelijking met een placebo. Bovendien worden de optimale dosering en de veiligheid bepaald en wordt gekeken of het middel goed wordt verdragen.

U wordt willekeurig ingedeeld bij een van de vier behandelingsgroepen. Drie behandelingsgroepen krijgen tabletten met een actieve werkzame stof in verschillende doseringen. De vierde groep krijgt placebo's (tabletten zonder werkzame stof).

Maximale behandelingsduur per patiënt: ca. 12 weken

In dit onderzoek wordt in een behandelingsfase van 12 weken nagegaan wat de effectiviteit is van het onderzoekspreparaat (filmomhulde tablet) in vergelijking met een placebo. Bovendien worden de optimale dosering en de veiligheid bepaald en wordt gekeken of het middel goed wordt verdragen.

Klinische Onderzoek: Gastroparese

Deelnamecriteria voor toelating tot het onderzoek

Controleer hier of je geschikt zou kunnen zijn voor het gastroparese onderzoek. Zijn deze criteria op jou van toepassing? Dan zou je geschikt kunnen zijn voor ons klinisch onderzoek.

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?

Wie kunnen niet deelnemen aan het onderzoek?

Klinische Onderzoek: Gastroparese

Hoe deel te nemen aan het onderzoek

Voer hier uw postcode in om te zoeken naar het dichtstbijzijnde onderzoekscentrum.

Agile Store Locator WordPress

Google Maps is geblokkeerd.
Klik op "Onderzoekscentrum" om de Google Maps-bibliotheek te ontgrendelen.
Meer informatie over het Privacybeleid van Google Maps .

Onderzoekscentrum

FAQ Klinische onderzoeken

Veelgestelde vragen

Hier naar de veelgestelde vragen
Klinische Studie Banner

Meer informatie

Wat is gastroparese?

Meer over het klinische beeld