Skip to main content

Badanie kliniczne dotyczące

Stopa cukrzycowa

Chorujesz na cukrzycę i występuje u Ciebie stopa cukrzycowa?

Skontaktuj się z nami.

Do badania klinicznego szukamy pacjentów w wieku co najmniej 18 lat. Szczegółowe informacje na temat kryteriów znajdziesz poniżej.

Zarejestruj się na studia
Patient mit diabetischem Fuß

Więcej informacji

Informacje o badaniu

Faza badania II

co najmniej 18 lat

Mikroskop Icon

Badany produkt terapii zaawansowanej, produkt modyfikowany genetycznie

Możliwe objawy i konsekwencje:

 • Podwyższony poziom cukru we krwi
 • Uszkodzenie naczyń krwionośnych
 • Uszkodzenie dróg nerwowych
 • Otwarte rany
 • Ograniczona mobilność
 • Amputacja
Główną przyczyną stopy cukrzycowej jest podwyższony poziom cukru we krwi utrzymujący się przez kilka lat. Wysoki poziom cukru uszkadza naczynia krwionośne i drogi nerwowe w całym organizmie, a w szczególności w stopie.

Co oferujemy

Poszukujemy uczestników naszego badania klinicznego, u których występują te objawy. 123

Otrzymasz bezpłatne leczenie związane z badaniem od naszych specjalistów, a także zwrot kosztów podróży.

Leczenie i czas trwania badania

Ważne informacje

Pipette Icon

Terapia

Pacjenci zostaną losowo podzieleni na trzy grupy. Dwie trzecie pacjentów będzie otrzymywać lek badany, jedna trzecia substancję nieaktywną lub „placebo”. Standardowe leczenie stosowane w przypadku stopy cukrzycowej będzie kontynuowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od przypisanej im grupy terapeutycznej. Oznacza to, że nikt nie pozostanie bez leczenia.

Uhr Icon

Wymagany czas

W fazie leczenia lek badany lub placebo będą nanoszone na ranę przez lekarza prowadzącego badanie jeden lub dwa razy w tygodniu przez co najwyżej 12 tygodni lub do czasu pełnego wygojenia rany. Rana będzie okrywana opatrunkiem. Konieczne zmiany opatrunków będą wykonywane w domu przez pielęgniarkę/podologa lub w ośrodku prowadzącym badanie, jeśli będzie to dogodne dla pacjenta i ośrodka. Czas trwania badania dla pacjenta: maksymalnie 16 miesięcy. Uczestnicy będą pod ścisłą obserwacją podczas badania, aby skuteczne leczyć wszelkie działania niepożądane, które mogą wystąpić. Badanie rozpoczyna się dwutygodniowym okresem -przesiewowym, po którym nastąpi 12-tygodniowy okres leczenia. a koniec pacjenci będą pod kontrolą przez okres do jednego roku.

Ziel Icon

Dlaczego to badanie jest prowadzone?

Badanie ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leku badanego. Prowadząc proponowane badanie kliniczne, mamy nadzieję na znalezienie nowego sposobu pomocy pacjentom ze stopą cukrzycową. W tym badaniu klinicznym lek badany będzie porównywany z placebo. Dodatkowo pacjenci będą otrzymywali standardową terapię. Porównanie z placebo jest konieczne do oceny skutków oraz działań niepożądanych badanego produktu leczniczego.

Pacjenci zostaną losowo podzieleni na trzy grupy. Dwie trzecie pacjentów będzie otrzymywać lek badany, jedna trzecia substancję nieaktywną lub „placebo”. Standardowe leczenie stosowane w przypadku stopy cukrzycowej będzie kontynuowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od przypisanej im grupy terapeutycznej. Oznacza to, że nikt nie pozostanie bez leczenia.

W fazie leczenia lek badany lub placebo będą nanoszone na ranę przez lekarza prowadzącego badanie jeden lub dwa razy w tygodniu przez co najwyżej 12 tygodni lub do czasu pełnego wygojenia rany. Rana będzie okrywana opatrunkiem. Konieczne zmiany opatrunków będą wykonywane w domu przez pielęgniarkę/podologa lub w ośrodku prowadzącym badanie, jeśli będzie to dogodne dla pacjenta i ośrodka. Czas trwania badania dla pacjenta: maksymalnie 16 miesięcy. Uczestnicy będą pod ścisłą obserwacją podczas badania, aby skuteczne leczyć wszelkie działania niepożądane, które mogą wystąpić. Badanie rozpoczyna się dwutygodniowym okresem -przesiewowym, po którym nastąpi 12-tygodniowy okres leczenia. a koniec pacjenci będą pod kontrolą przez okres do jednego roku.

Badanie ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leku badanego. Prowadząc proponowane badanie kliniczne, mamy nadzieję na znalezienie nowego sposobu pomocy pacjentom ze stopą cukrzycową. W tym badaniu klinicznym lek badany będzie porównywany z placebo. Dodatkowo pacjenci będą otrzymywali standardową terapię. Porównanie z placebo jest konieczne do oceny skutków oraz działań niepożądanych badanego produktu leczniczego.

Badanie kliniczne: Stopa cukrzycowa

Kryteria kwalifikacji do przyjęcia na studia

Te kryteria uczestnictwa muszą zostać spełnione, aby włączyć pacjenta do badania:

 • Wiek co najmniej 18 lat
 • Zdiagnozowana cukrzyca typu 1 lub 2
 • Co najmniej jedna niegojąca się rana na stopie.

Kto nie może wziąć udziału w tym badaniu? Poniższe kryteria wykluczają udział pacjenta w badaniu klinicznym:

 • Aktualne leczenie w ramach innego badania klinicznego
 • Zdiagnozowane zapalenie wątroby typu B lub C
 • Dodatni wynik na obecność wirusa HIV
 • Zawał serca zdiagnozowany jeden miesiąc przed rozpoczęciem badania
 • Planowana rozległa operacja w trakcie badania
 • Pacjent z zakażeniem COVID-19
 • Pacjentki ciężarne lub karmiące piersią


Istnieją również inne kryteria włączenia i wykluczenia, które omówi lekarz prowadzący badanie.

Badanie kliniczne: Stopa cukrzycowa

Jak wziąć udział w badaniu

Badanie jest prowadzone w poniższych ośrodkach. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu i chcące poznać więcej informacji prosimy o kontakt.

Dziękujemy!

Agile Store Locator WordPress

Mapy Google zostały zablokowane.
Kliknij "Centrum badawcze", aby odblokować bibliotekę Google Maps.
Więcej informacji na temat Polityka prywatności Google Maps .

Centrum badawcze

Badania kliniczne FAQ

Często zadawane pytania

Czym są badania kliniczne?

Badanie kliniczne to "każde badanie na ludziach", które testuje nowe metody leczenialeki lub terapie w celu określenia ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Dlaczego badania kliniczne są ważne?

Badania kliniczne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i walidacji nowych metod medycznych, aby umożliwić postęp w opiece zdrowotnej i ulepszyć istniejące metody leczenia.

Jak działa badanie kliniczne?

Badania kliniczne są przeprowadzane nie tylko w klinikach, ale także przez lekarzy w ramach prywatnej praktyki. Firmy farmaceutyczne są często klientami takich badań, ale uniwersytety lub kliniki mogą również inicjować takie badania. Przed potencjalnym udziałem odbędzie się rozmowa edukacyjna. Tutaj zostaniesz poinformowany o celach, metodach, zaletach i możliwym ryzyku. Po wystarczającym czasie do namysłu możesz zdecydować, czy chcesz wziąć udział w badaniu klinicznym. Uczestnictwo jest zawsze dobrowolne i może zostać zakończone w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Po wstępnej konsultacji następuje wizyta przesiewowa, podczas której sprawdzane jest, czy dana osoba kwalifikuje się do badania. Jeśli ocena jest pozytywna, odbywa się wizyta wyjściowa, podczas której rejestrowane są wartości wyjściowe, a następnie podawany jest badany lek lub placebo. Podczas fazy leczenia planowane są regularne wizyty w celu monitorowania stanu zdrowia, skuteczności leków i wszelkich skutków ubocznych. Po fazie leczenia następuje faza obserwacji w celu oceny długoterminowych skutków i bezpieczeństwa stosowania leku.

Czy udział w badaniu klinicznym jest bezpieczny?

Tak, bezpieczeństwo uczestników ma najwyższy priorytet. Badania kliniczne są starannie planowane i monitorowane w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka. Przed wzięciem udziału w badaniu badacze muszą ujawnić wszystkie zagrożenia i potencjalne korzyści związane z badaniem, a udział w nim jest zawsze dobrowolny.

Przejdź do najczęściej zadawanych pytań
Klinische Studie Banner

Dowiedz się więcej

Czym jest stopa cukrzycowa?

Więcej informacji o obrazie klinicznym