Skip to main content

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Future for Patients/ DynamiQ Health GmbH. Przywiązujemy dużą wagę do bezpiecznego i poufnego przetwarzania danych użytkownika, w szczególności biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedialnych (TTDSG) oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych. Aby spełnić te wymagania, podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania tych przepisów.

Zasadniczo można również odwiedzać tę witrynę bez pozostawiania nam jakichkolwiek danych osobowych. W tym celu konieczne może być wprowadzenie ustawień w używanej przeglądarce. Dane gromadzone na tej stronie internetowej są przetwarzane wyłącznie w określonych celach. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne w określonym celu lub użytkownik wyraził na to zgodę.

1. dane osobowe

Dane osobowe są, zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników dotyczących tej osoby, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP.

2. gromadzenie i przetwarzanie danych podczas odwiedzania strony internetowej

Po wywołaniu tej strony internetowej dane są automatycznie przesyłane na serwer tej strony internetowej przez przeglądarkę internetową używaną przez odwiedzającego i przechowywane w pliku dziennika przez ograniczony czas. Pliki dziennika są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić użytkownikowi stronę, do której uzyskał dostęp. Podstawa prawna przechowywania tych danych wynika z art. 6 ust. 1 S.1 lit. f) RODO. Są one usuwane w ciągu 7 dni od wywołania strony internetowej. Do momentu automatycznego usunięcia następujące dane są przechowywane bez dalszego wprowadzania danych przez odwiedzającego:

 • Używana przeglądarka
 • Żądana strona
 • Czas wyświetlenia strony
 • Powodzenie lub niepowodzenie wyświetlenia strony
 • Adres IP, za pośrednictwem którego odbywa się dostęp
 • System operacyjny odwiedzającego

Pliki dziennika są również wykorzystywane do ocen statystycznych i ulepszania strony internetowej (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) DSGVO. W ten sposób możemy wykryć możliwe błędy, takie jak wadliwe łącza. W związku z korzystaniem z witryny internetowej rejestrowany jest między innymi adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik. Identyfikacja użytkowników strony internetowej może być możliwa na podstawie adresu IP. Nie oceniamy jednak adresów IP zebranych w ten sposób. Adresy IP są oceniane wyłącznie statystycznie w formie zanonimizowanej. Otrzymujemy dodatkowe informacje techniczne za pośrednictwem Google Analytics, które są przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Informacje te są oceniane wyłącznie do celów statystycznych. Więcej informacji na temat korzystania z Google Analytics można znaleźć poniżej.

W zakresie, w jakim gromadzenie danych użytkownika jest technicznie niezbędne do udostępniania naszej strony internetowej, nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika.

3. pliki cookie

Pliki cookie są używane podczas odwiedzania tej witryny. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową po otwarciu jednej z naszych stron internetowych. Służą one podniesieniu jakości usług podczas odwiedzania tej witryny. Po wejściu na stronę internetową użytkownik może skorzystać z powiadomienia o plikach cookie, aby zdecydować, czy chce wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookie, które nie są technicznie niezbędne.

Nasza strona internetowa ustawia przejściowe pliki cookie, czyli ograniczone czasowo pliki cookie stron trzecich, które są absolutnie niezbędne do całościowego korzystania ze strony internetowej. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika po powrocie na stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Podstawą prawną korzystania z tych plików cookie jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f) RODO, ponieważ są one technicznie niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej.

Trwałe pliki cookie, czyli długoterminowe pliki cookie stron trzecich, są również wykorzystywane w związku z usługami analityki internetowej, z których korzystamy, i są używane tak długo, jak wymaga tego cel. Pliki cookie można usunąć z dysku twardego komputera w dowolnym momencie, korzystając z funkcji ochrony danych przeglądarki. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a) RODO.

Przejrzystość można zapewnić za pomocą przeglądarki. Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład kontrolować akceptację lub odrzucanie plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy jednak pamiętać, że może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji wszystkich witryn internetowych.

Borlabs Cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje plik cookie Borlabs, który ustawia technicznie niezbędny plik cookie (borlabs-cookie) do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie. Borlabs Cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych. Plik cookie borlabs-cookie przechowuje zgodę udzieloną podczas wchodzenia na stronę internetową. Jeśli użytkownik chce cofnąć tę zgodę, wystarczy usunąć plik cookie w przeglądarce. Po ponownym wejściu/wczytaniu strony internetowej użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody na pliki cookie.

Dostosowywanie ustawień plików cookie

4. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie stron trzecich”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Jeśli adres IP użytkownika pochodzi z obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie on skrócony przed przesłaniem i zapisaniem przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Podstawą prawną korzystania z narzędzi analitycznych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a) RODO. Uzyskując dostęp do strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Google Analytics, potwierdzając odpowiednią funkcję w powiadomieniu o plikach cookie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z narzędzia, nie zostanie ono uruchomione. Dane, które wysyłamy i gromadzimy za pomocą plików cookie, są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Według Google usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się co miesiąc.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności można znaleźć w witrynie Google pod adresem:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/

5. Google DoubleClick

Ta strona internetowa wykorzystuje DoubleClick firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, do rejestrowania konwersji. W ten sposób Google może śledzić, czy użytkownicy dotarli do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google.
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, DoubleClick ustawia na jego urządzeniu plik cookie, który nie zawiera żadnych danych osobowych. Może jednak zawierać identyfikator kampanii w celu identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.

Wywołując podstrony naszej witryny, dane są przekazywane do Google w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. Pozwala to Google śledzić, między innymi, które linki użytkownik kliknął na naszej stronie internetowej.

Podstawą prawną korzystania z DoubleClick jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a) RODO. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Google DoubleClick podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej, potwierdzając odpowiednią funkcję w powiadomieniu o plikach cookie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z narzędzia, nie zostanie ono uruchomione. Dane, które wysyłamy i gromadzimy za pomocą plików cookie, są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Według Google usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się co miesiąc.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności DoubleClick by Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. menedżer tagów google

Ta witryna korzysta z Menedżera tagów Google. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom zarządzać tagami witryny za pomocą jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

Korzystanie z menedżera tagów jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 S.1 lit. a) DSGVO podało. Jeśli tego nie zrobiłeś, Menedżer tagów pozostanie nieaktywny. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przyszłość.
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

7. śledzenie konwersji reklam google

Ta strona internetowa korzysta z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” oraz, w ramach Google AdWords, śledzenia konwersji. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będą one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Podstawą prawną korzystania z Google AdWords jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. a) RODO. Wywołując stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Google AdWords, potwierdzając odpowiednią funkcję w powiadomieniu o plikach cookie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z narzędzia, nie zostanie ono uruchomione. Dane, które wysyłamy i gromadzimy za pomocą plików cookie, są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Według Google usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się co miesiąc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych tych dostawców podanymi poniżej. Otrzymasz tam również dalsze informacje o swoich prawach w tym zakresie i opcjach ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

Google AdWords, Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de .

8. google AdSense

Ta strona korzysta z funkcji AdSense firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Celem przetwarzania danych jest wynajem przestrzeni reklamowej na stronie internetowej i kierowanie do odwiedzających stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach. Za pomocą tej funkcji odwiedzającym stronę internetową dostawcy wyświetlane są spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy z sieci reklamowej Google. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Podstawą prawną korzystania z Google AdSense jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. a) RODO. Wywołując stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Google AdSense, potwierdzając odpowiednią funkcję w powiadomieniu o plikach cookie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z narzędzia, nie zostanie ono uruchomione. Dane, które wysyłamy i gromadzimy za pomocą plików cookie, są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Według Google usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się co miesiąc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych tych dostawców podanymi poniżej. Otrzymasz tam również dalsze informacje o swoich prawach w tym zakresie i opcjach ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

Google AdSense, Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de .

9. usługi reklamowe google

Ta strona korzysta z usług Google Ads. Narzędzie to służy do pomiaru skuteczności reklam. W tym przypadku można przeanalizować, co dzieje się po kliknięciu reklamy, np. czy użytkownik kupił produkt lub czy uzyskał dostęp do reklamy z telefonu komórkowego. Google również używa w tym celu plików cookie, co można zablokować, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Podstawą prawną korzystania z usług reklamowych jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. . a) RODO. Uzyskując dostęp do witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług Google AdServices, potwierdzając odpowiednią funkcję w powiadomieniu o plikach cookie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z narzędzia, nie zostanie ono uruchomione. Dane, które wysyłamy i gromadzimy za pomocą plików cookie, są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Według Google usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się co miesiąc.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Adservices można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=de.

10. czcionki google

Czcionki Google
Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane.

11. vimeo

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Vimeo. Za pomocą portalu wideo Vimeo.com Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA, filmy z platformy wideo są wyświetlane na tej stronie.

Po wejściu na stronę zawierającą wideo Vimeo przeglądarka łączy się z serwerami Vimeo. Powoduje to przesłanie danych do Vimeo, niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto w Vimeo. Vimeo przechowuje następujące dane do celów analizy:

 • Adres IP
 • Informacje techniczne o przeglądarce
 • System operacyjny
 • Podstawowe informacje o jednostce
 • Działania w sieci
 • Czas trwania sesji
 • Współczynnik odrzuceń

Vimeo może gromadzić dane użytkownika za pomocą plików cookie lub innych rozwiązań technicznych.
Okres przechowywania danych zależy od korzyści ekonomicznych. Dane są usuwane przez Vimeo, gdy tylko przestaną stanowić korzyść ekonomiczną dla firmy.
Podstawą prawną korzystania z filmów Vimeo jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. a) RODO. Użytkownik wyraża zgodę na odblokowanie treści Vimeo po wejściu na stronę internetową, potwierdzając odpowiednią funkcję w powiadomieniu o plikach cookie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na korzystanie z Vimeo w powiadomieniu o plikach cookie, treści Vimeo zostaną automatycznie zablokowane na pewien czas. Tylko naciśnięcie funkcji odtwarzania oznacza zgodę na korzystanie z Vimeo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych tych dostawców podanymi poniżej. Otrzymasz tam również dalsze informacje o swoich prawach w tym zakresie i opcjach ustawień w celu ochrony swojej prywatności.
https://vimeo.com/privacy

12. media społecznościowe / sieci społecznościowe

a) Ogólne
Korzystamy z usług różnych dostawców mediów społecznościowych. Wszystkie te usługi łączy to, że zbierają dane o odwiedzających ich strony internetowe i przechowują je w formie profili. Zwykle wiąże się to z gromadzeniem adresu IP użytkownika i umieszczaniem plików cookie na jego komputerze podczas odwiedzania strony internetowej odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. W ten sposób można analizować zachowanie użytkownika, co może dostarczyć informacji o jego zainteresowaniach. W tym kontekście można w szczególności rejestrować czasy dostępu.

Dostawca mediów społecznościowych może przypisać te informacje do urządzenia użytkownika za pośrednictwem adresu IP i ustawionych plików cookie. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą konta użytkownika u dostawcy mediów społecznościowych przed lub po uzyskaniu dostępu do stron, informacje te mogą zostać przypisane do jego osoby.

Utworzone profile są wykorzystywane do celów reklamowych i badań rynkowych. Mogą otrzymywać reklamy na platformach mediów społecznościowych i poza nimi, które są związane z ich zainteresowaniami.

Większość dostawców mediów społecznościowych, z których korzystamy, ma siedzibę w USA. Podczas wywoływania odpowiedniej strony internetowej nie można wykluczyć, że dane osobowe, takie jak adres IP, zostaną przesłane do USA. Ponieważ Stany Zjednoczone są niebezpiecznym krajem trzecim z punktu widzenia DSGV, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że użytkownik nie może kontrolować i wykonywać swoich praw osoby, której dane dotyczą, oraz innych praw wynikających z niemieckiego i europejskiego prawa o ochronie danych w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem jego danych przez dostawców mediów społecznościowych lub tylko w ograniczonym zakresie.

Jeśli użytkownik nie chce, aby odpowiedni dostawcy mediów społecznościowych gromadzili dane na jego temat, nie powinien uzyskiwać dostępu do tych witryn. W razie potrzeby można ograniczyć gromadzenie danych za pomocą ustawień w przeglądarce. W razie potrzeby użytkownik może zmienić sposób przetwarzania danych na swoim koncie użytkownika u danego dostawcy mediów społecznościowych.
Wniosków o udzielenie informacji i praw osób, których dane dotyczą, najlepiej dochodzić bezpośrednio od dostawców mediów społecznościowych. Jest to szczególnie przydatne, ponieważ dane są dostępne dla samych dostawców mediów społecznościowych i mogą oni podjąć odpowiednie środki.
Korzystamy z mediów społecznościowych, aby otwierać kanały komunikacji, promować nasze produkty i marki oraz zwracać uwagę na nas jako pracodawcę i zainteresować nami potencjalnych pracowników.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z danej sieci społecznościowej zasadniczo obowiązują warunki użytkowania i ochrony danych tej firmy, na które nie mamy wpływu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) RODO.

b) Ikony mediów społecznościowych
Link do LinkedIn jest dostępny na naszej stronie internetowej wyłącznie za pośrednictwem linków. Kliknięcie odpowiednich ikon spowoduje opuszczenie naszej witryny i przejście do dostawcy mediów społecznościowych.

c) LinkedIn
Naszą witrynę w serwisie LinkedIn można znaleźć pod adresem https://www.linkedin.com/company/future-for-patients/. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat ochrony danych i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Instagrama można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out użytkownik może sprzeciwić się śledzeniu w celach reklamowych (opt-out).
Jeśli użytkownik nie jest członkiem LinkedIn, może zrezygnować ze śledzenia jego wizyt na LinkedIn przez LinkedIn i jego usługodawców w celach reklamowych na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Ta odmowa jest związana z plikami cookie. Oznacza to, że jest to związane z przeglądarką i jest anulowane przez usunięcie lub zablokowanie plików cookie.

Należy pamiętać, że ustawienie dla osób niebędących członkami nie jest przeznaczone do użytku przez członków i ma zastosowanie tylko do www.linkedin.com, a ponadto tylko wtedy, gdy użytkownik wylogował się z LinkedIn.

Więcej informacji na temat ustawień reklam na LinkedIn można znaleźć na tej stronie: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65446/anzeigeneinstellungen-verwalten?lang=de.

Na stronie https://de.linkedin.com/legal/l/dpa? znajduje się umowa LinkedIn o przetwarzaniu danych w celu przekazywania danych europejskich (standardowe klauzule umowne).

13. formularze kontaktowe

Na naszej stronie internetowej znajdziesz możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych, np. w celu zamówienia materiałów informacyjnych lub sesji doradczych. Tylko pola oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione, aby można było odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Te obowiązkowe dane to imię, nazwisko i adres e-mail oraz indywidualna wiadomość. Podanie innych informacji jest dobrowolne.
Dane wprowadzane w formularzach są przesyłane do nas i przechowywane przy użyciu szyfrowania SSL. Wraz z transmisją zapisywane są również następujące dane (metadane):

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina transmisji

Alternatywnie do korzystania z naszych formularzy kontaktowych, można również napisać do nas na podane adresy e-mail. W takim przypadku dane przesłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zapisane.

Podane przez użytkownika dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że użytkownik wyraźnie tego zażąda. Używamy danych użytkownika, aby odpowiedzieć na jego zapytanie i wysłać mu pocztą informacje o naszych produktach i ofertach. Dodatkowe metadane, które są generowane, są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) DSGVO, lub w zakresie, w jakim wniosek użytkownika ma na celu zawarcie umowy, art. 6 par. 1 S. 1 lit. b) RODO. Uzasadnionym interesem w przechowywaniu danych użytkownika jest prowadzenie marketingu bezpośredniego.

Przekazane przez użytkownika dane osobowe przechowujemy przez 3 lata. W zakresie, w jakim potwierdzenie zamówienia wynika z zapytania użytkownika, przechowujemy komunikację i powiązane dane osobowe przez 10 lat w celu spełnienia naszych obowiązków dowodowych wynikających z prawa podatkowego. Dodatkowe metadane związane z transmisją zostaną usunięte najpóźniej po 7 dniach.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych zgodnie z warunkami art. 21 DSGVO. W takim przypadku żądanie nie może być dalej przetwarzane. Użytkownik może przesłać swój sprzeciw pocztą elektroniczną na adres privacy@dynamiq-health.com, podając obowiązkowe dane, które wprowadził, w celu weryfikacji swojej autoryzacji. W przypadku sprzeciwu użytkownika nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne i uzasadnione powody, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

14. Newsletter

Na naszej stronie internetowej znajdziesz możliwość zapisania się do naszego newslettera. W tym celu należy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie możesz podać swoją firmę, tytuł i imię i nazwisko, aby uzyskać osobisty adres w newsletterze. Przekazujemy dane użytkownika naszemu dostawcy usług newslettera CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2,
26180 Rastede, któremu powierzyliśmy techniczną realizację naszego newslettera.

W celu spełnienia naszego obowiązku ochrony danych, aby móc udowodnić rejestrację użytkownika, jego rejestracja do newslettera jest rejestrowana. W tym celu przechowujemy adres IP użytkownika, czas rejestracji i dostęp do łącza w otrzymanej od nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem (metadane).

Podstawą prawną przechowywania danych osobowych podanych podczas rejestracji do newslettera jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przechowywania wyżej wymienionych metadanych jest art. 6 ust. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych. 1 S. 1 lit. c) DSGVO, ponieważ zgodnie z prawem konkurencji jesteśmy zobowiązani do przedstawienia dowodu zgody użytkownika na otrzymywanie naszego newslettera.

Przechowujemy wszystkie dane osobowe powstałe w związku z subskrypcją biuletynu do momentu anulowania biuletynu / cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możemy przechowywać powyższe metadane i adres e-mail użytkownika przez okres do trzech lat po rezygnacji z otrzymywania newslettera, jako dowód pierwotnej zgody użytkownika na otrzymywanie newsletterów. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Użytkownik może zażądać natychmiastowego usunięcia swoich danych, jeśli niezwłocznie potwierdzi istnienie pierwotnej zgody.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera lub cofnąć zgodę na jego przetwarzanie. Opcja anulowania jest wskazana w każdym biuletynie, a anulowania można dokonać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail. Więcej informacji na temat sprzeciwu można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie danych w sekcji „Sprzeciw”.

15. Analiza biuletynu

Jeśli zarejestrowałeś się do newslettera DynamiQ Health GmbH i otrzymujesz newsletter, zawiera on piksel śledzący.
Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w kodzie HTML, która umożliwia nam przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących wysyłki newslettera.
Ocena statystyczna obejmuje następujące elementy:

 • Ogólny wskaźnik otwarcia newslettera
 • Czas otwarcia danej wiadomości e-mail
 • Interakcja z newsletterem (korzystanie z linków w newsletterze)
 • Ogólny współczynnik klikalności
 • Bouncerate
 • Twój adres e-mail

Dane wynikające z gromadzenia będą przechowywane przez nas i przetwarzane przez naszego dostawcę usług pocztowych. Celem przetwarzania jest optymalizacja treści naszych przyszłych newsletterów.

Dane z oceny statystycznej przechowujemy przez sześć miesięcy.
Korzystamy z funkcji śledzenia za pomocą pikseli śledzących tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej wyraźnie wyraził na to zgodę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a) RODO.
Użytkownik nie musi wyrażać zgody na analizę newslettera. Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, nie będzie otrzymywać naszego biuletynu.

Użytkownik nie jest prawnie ani umownie zobowiązany do wyrażenia zgody na śledzenie newslettera.
Użytkownik ma prawo do otrzymywania danych ze śledzenia newslettera w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać odrębną zgodę udzieloną w ramach procedury double opt-in. W ten sposób przechowywane przez nas dane zostaną usunięte. Rezygnacja z subskrypcji newslettera przez użytkownika będzie traktowana jako cofnięcie zgody.
Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

16. Bezpieczeństwo

Podjęliśmy różne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony danych użytkownika (np. przed zniszczeniem, utratą, manipulacją i dostępem osób nieupoważnionych). Wszystkie nasze środki bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane, poprawiane i aktualizowane zgodnie z postępem technicznym.

17. kraje trzecie

Dane osobowe będą przekazywane przez nas do krajów trzecich spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy uzyskamy na to wyraźną, aktywną zgodę użytkownika lub gdy zastosowane zostaną standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej.

18. prawo do informacji

Zgodnie z art. 15 DSGVO użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych na jego temat danych. Chętnie spełnimy Twoją prośbę o udzielenie informacji. Wniosek o udzielenie informacji należy skierować na piśmie do naszego inspektora ochrony danych. (Dane kontaktowe znajdują się poniżej)
Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do informacji, będziemy przechowywać jego wniosek i odpowiedź na niego w celu wypełnienia naszych obowiązków w zakresie odpowiedzialności.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku żądania dotyczącego praw osoby, której dane dotyczą, jest art. 5 ust. 1 lit. a) RODO. 2 DSGVO w związku z. Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) RODO. Wniosek o udzielenie informacji i nasza odpowiedź będą przechowywane przez okres 3 lat.

19. Sprostowanie, usunięcie, prawo do ograniczenia

W przypadku przetwarzania nieprawidłowych danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do ich sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO.

Jeśli spełnione są wymogi prawne, użytkownik może zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwić się przetwarzaniu danych (art. 17, 18 i 21 DSGVO).

Chętnie spełnimy prośbę użytkownika o poprawienie, usunięcie lub ograniczenie danych. Prosimy o skierowanie wniosku na piśmie do naszego inspektora ochrony danych. (Dane kontaktowe znajdują się powyżej)

W przypadku skorzystania przez użytkownika z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, będziemy przechowywać jego wniosek i odpowiedź na niego w celu spełnienia naszych obowiązków w zakresie odpowiedzialności.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku żądania dotyczącego praw osoby, której dane dotyczą, jest art. 5 ust. 1 lit. a) RODO. 2 DSGVO w związku z. Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f) RODO. Żądanie dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, oraz nasza odpowiedź będą przechowywane przez okres 3 lat.

20. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych. 1 s. 1 list f) DSGVO (uzasadniony interes). [Dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 nr 4 DSGVO, które DynamiQ Health GmbH wykorzystuje do oceny zdolności kredytowej lub celów reklamowych]. W przypadku wniesienia sprzeciwu firma DynamiQ Health GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że firma DynamiQ Health GmbH będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Sprzeciw może być złożony bez formalności i powinien być skierowany do:

DynamiQ Health GmbH
Wienburgstraße 207
48159 Münster
Niemcy
Tel.: 0251 59063570
E-mail: privacy@dynamiq-health.com

Sprzeciw reklamowy można również złożyć za pośrednictwem linku w biuletynie, jeśli ma to zastosowanie.

21. dane kontaktowe organu nadzorczego

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych, ma prawo złożyć skargę do wybranego przez siebie organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 DSGVO w związku z § 19 BDSG). Obejmuje to również odpowiedzialny za nas organ nadzorczy ds. ochrony danych, z którym można skontaktować się pod następującymi danymi kontaktowymi:

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji
Nadrenia Północna-Westfalia
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Faks: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

22. zmiana przepisów

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Informacja o ochronie danych może zostać zmieniona ze względów technicznych, jak również ze względu na przepisy o ochronie danych. Dlatego prosimy o przestrzeganie aktualnej wersji.

23. linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe zawierają również łącza do stron internetowych osób trzecich. DynamiQ Health GmbH nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość innych stron internetowych.

24. dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Pocztą:
Ochrona danych
DynamiQ Health GmbH
Wienburgstraße 207
48159 Münster
Niemcy
Tel.: 0251 59063570 E-mail: privacy@dynamiq-health.com
Strona internetowa: www.dynamiq-health.com

25. dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Pocztą:
DynamiQ Health GmbH
Wienburgstraße 207
48159 Münster
Niemcy
Telefon +49 (0)251 59063570
E-mail contact@dynamiq-health.com
Status: 01/2023