Skip to main content

Klinisch onderzoek naar

Diabetischen oder idiopathischen Gastroparese/ Magenentleerungsstörung

Haben Sie ein übermäßiges Völlegefühl nach dem Essen? Leiden Sie an Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit?

Wir suchen für eine klinische Studie nach Patienten:innen zwischen 18 und 75 Jahren mit einer diabetischen oder idiopathischen Gastroparese/Magenentleerungsstörung.
Melden Sie sich bei uns.

Inschrijven voor studie
Patient mit Magenlähmung

Meer informatie

Studie informatie

Onderzoeksfase: IIb

18 en 75 jaar

Tabletten

Symptomen

  • Opgeblazen gevoel na het eten
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Pijn in de bovenbuik
  • Winderigheid
  • Gewichtsverlies

Wat is gastroparese?

Het gaat hierbij om een maagaandoening waarbij het voedsel langzamer dan normaal wordt verteerd. In een gezond spijsverteringsstelsel wordt de voedingsbrij van de maag met krachtige spiercontracties verder door het darmkanaal vervoerd. Bij gastroparese werken die spieren langzamer of helemaal niet meer, zodat de maag niet voldoende geleegd kan worden.

Diabetische gastroparese: Diabetische gastroparese is een aandoening die het gevolg is van diabetes mellitus.

Idiopathische gastroparese: Idiopathische gastroparese is de naam voor een gastroparese waarvoor geen oorzaak bekend is. Dat wil zeggen, het is geen gevolg van een bestaande aandoening.

Behandeling en meer

Belangrijke informatie

Pipette Icon

Behandeling

U wordt willekeurig ingedeeld bij een van de vier behandelingsgroepen. Drie behandelingsgroepen krijgen tabletten met een actieve werkzame stof in verschillende doseringen. De vierde groep krijgt placebo's (tabletten zonder werkzame stof).

Uhr Icon

Behandelingsduur

Maximale behandelingsduur per patiënt: ca. 12 weken

Ziel Icon

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In dit onderzoek wordt in een behandelingsfase van 12 weken nagegaan wat de effectiviteit is van het onderzoekspreparaat (filmomhulde tablet) in vergelijking met een placebo. Bovendien worden de optimale dosering en de veiligheid bepaald en wordt gekeken of het middel goed wordt verdragen.

U wordt willekeurig ingedeeld bij een van de vier behandelingsgroepen. Drie behandelingsgroepen krijgen tabletten met een actieve werkzame stof in verschillende doseringen. De vierde groep krijgt placebo's (tabletten zonder werkzame stof).

Maximale behandelingsduur per patiënt: ca. 12 weken

In dit onderzoek wordt in een behandelingsfase van 12 weken nagegaan wat de effectiviteit is van het onderzoekspreparaat (filmomhulde tablet) in vergelijking met een placebo. Bovendien worden de optimale dosering en de veiligheid bepaald en wordt gekeken of het middel goed wordt verdragen.

Klinische Onderzoek: Gastroparese

Deelnamecriteria voor toelating tot het onderzoek

Controleer hier of je geschikt zou kunnen zijn voor het gastroparese onderzoek. Zijn deze criteria op jou van toepassing? Dan zou je geschikt kunnen zijn voor ons klinisch onderzoek.

Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?

Wie kunnen niet deelnemen aan het onderzoek?

Klinische Onderzoek: Gastroparese

Hoe deel te nemen aan het onderzoek

Voer hier uw postcode in om te zoeken naar het dichtstbijzijnde onderzoekscentrum.

Agile Store Locator WordPress

Google Maps is geblokkeerd.
Klik op "Onderzoekscentrum" om de Google Maps-bibliotheek te ontgrendelen.
Meer informatie over het Privacybeleid van Google Maps .

Onderzoekscentrum

FAQ Klinische onderzoeken

Veelgestelde vragen

Wat zijn klinische proeven?

Een klinische proef is "een onderzoek bij mensen", dat nieuwe medische behandelingen testnieuwe medische behandelingen, medicijnen of therapieën op hun veiligheid en werkzaamheid.

Waarom zijn klinische onderzoeken belangrijk?

Klinische onderzoeken zijn cruciaal voor de ontwikkeling en validering van nieuwe medische benaderingen, om vooruitgang in de gezondheidszorg mogelijk te maken en bestaande behandelingen te verbeteren.

Hoe werkt een klinische trial?

Klinische onderzoeken worden niet alleen in klinieken uitgevoerd, maar ook door artsen in privépraktijken. Dergelijke onderzoeken worden vaak uitgevoerd in opdracht van farmaceutische bedrijven, maar ook universiteiten of klinieken kunnen dergelijke onderzoeken opzetten. Voorafgaand aan mogelijke deelname vindt een informatief gesprek plaats. Hier krijg je informatie over doelstellingen, methoden, voordelen en mogelijke risico's. Na voldoende bedenktijd kun je beslissen of je wilt deelnemen aan het klinische onderzoek. Deelname is altijd vrijwillig en kan op elk moment zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd. Het eerste consult wordt gevolgd door het screeningsbezoek, waarbij uw geschiktheid voor het onderzoek wordt beoordeeld. Als de beoordeling positief is, vindt het basislijnbezoek plaats, waarbij de beginwaarden worden geregistreerd en vervolgens de studiemedicatie of een placebo wordt toegediend. Tijdens de behandelingsfase worden regelmatige bezoeken gepland om je gezondheid, de effectiviteit van de medicatie en eventuele bijwerkingen te controleren. Na de behandelingsfase is er een follow-up fase waarin de langetermijneffecten en de veiligheid van de medicatie worden beoordeeld.

Is het veilig om deel te nemen aan een klinisch onderzoek?

Ja, de veiligheid van de deelnemers heeft de hoogste prioriteit. Klinische onderzoeken worden zorgvuldig gepland en gecontroleerd om mogelijke risico's te minimaliseren. Vóór deelname moeten onderzoekers alle risico's en potentiële voordelen van een onderzoek bekendmaken en deelname is altijd op vrijwillige basis.

Hier naar de veelgestelde vragen
Klinische Studie Banner

Meer informatie

Wat is gastroparese?

Meer over het klinische beeld