Skip to main content

Co to właściwie jest

Choroba Leśniowskiego-Crohna?

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest jedną z najczęstszych postaci przewlekłego zapalenia jelit (IBD) i charakteryzuje się nawracającym stanem zapalnym przewodu pokarmowego. Jest uważana za chorobę autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy omyłkowo atakuje własne tkanki organizmu.

Choroba Leśniowskiego-Crohna może wpływać na cały przewód pokarmowy, od jamy ustnej do odbytu, przy czym najczęściej dotyka jelita cienkiego i okrężnicy. W przeciwieństwie do innych postaci IBD, stan zapalny może również przenikać do głębszych warstw tkanek i prowadzić do powstawania przetok. Inną cechą charakterystyczną choroby Leśniowskiego-Crohna jest jej przerywany przebieg. Podczas nawrotów objawy mogą być bardzo wyraźne i znacząco pogarszać jakość życia osób dotkniętych chorobą.

Informacje o objawach
Patient mit Morbus Crohn

Więcej informacji

Ważne fakty dotyczące choroby Leśniowskiego-Crohna

Konsekwencje i objawy choroby Leśniowskiego-Crohna:

  • Ból brzucha i skurcze, często w dolnej części brzucha
  • Biegunka, czasami z krwią lub śluzem
  • Częste i nagłe parcie na stolec
  • Zmniejszony apetyt i utrata masy ciała
  • Zmęczenie i ogólne wyczerpanie
  • Gorączka (w ciężkich przypadkach)
  • Nudności i wymioty (w przypadku ciężkiego stanu zapalnego)

  • Ból stawów (współistniejąca choroba u niektórych pacjentów)
  • Zmiany skórne, takie jak wysypki lub owrzodzenia (choroby współistniejące u niektórych pacjentów)
  • Zwężenie jelita (zwężenie jelita) o przedłużonym przebiegu

Przebieg choroby:

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłą, tj. nieuleczalną chorobą o zmiennym przebiegu. Istnieją fazy aktywnego stanu zapalnego i objawów, znane jako nawroty, oraz fazy remisji, w których objawy ustępują lub nawet zanikają. Remisja może trwać tygodnie, miesiące lub nawet lata.

Z czasem przewlekły stan zapalny może prowadzić do powstawania przetok. Przetoki mogą powodować potencjalnie zagrażające życiu powikłania, takie jak ropnie (nagromadzenie ropy). Ponadto związane z tym zmiany strukturalne zwiększają ryzyko innych powikłań, takich jak niedrożność jelit (utrata funkcji z powodu zwężenia lub zablokowania), perforacje jelit (przebicia lub dziury w ścianie jelita) lub rozwój raka jelita. Powikłania te są najczęstsze w tej postaci nieswoistego zapalenia jelit i mogą prowadzić do dalszych objawów i wyzwań zdrowotnych.

Jakie są objawy pozajelitowe?

Objawy pozajelitowe są kolejnymi konsekwencjami choroby Leśniowskiego-Crohna. Są to choroby zapalne, które mogą występować poza przewodem pokarmowym.

Najpopularniejsze z nich to:

Tworzenie przetoki

Zapalenie stawów

Zmiany skórne

Owrzodzenia jamy ustnej

Zapalenie oka

Kamienie żółciowe i nerkowe

Zapalenie wątroby (zapalenie wątroby)

Jakie formularze są dostępne?

Istnieją różne formy choroby Leśniowskiego-Crohna, które różnią się w zależności od dotkniętego obszaru przewodu pokarmowego:

Postać ileokoliczna

Ta postać wpływa na obszar przejściowy między dolną częścią jelita cienkiego (jelito kręte) a jelitem grubym (okrężnica). Typ krętniczo-kątniczy jest najczęstszą postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

Pleśń jelita krętego

W tej postaci dotknięte jest tylko jelito cienkie (jelito kręte). Obszar zapalenia zwykle rozciąga się na dłuższy odcinek jelita cienkiego.

Kształt kolki

Ta postać ogranicza się do jelita grubego i może dotyczyć różnych jego odcinków, w tym okrężnicy wstępującej, zstępującej lub całej okrężnicy.

Postać żołądkowo-jelitowa

W tej rzadkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna, żołądek i górna część jelita cienkiego (dwunastnica) mogą być również dotknięte chorobą.

Ta postać wpływa na obszar przejściowy między dolną częścią jelita cienkiego (jelito kręte) a jelitem grubym (okrężnica). Typ krętniczo-kątniczy jest najczęstszą postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

W tej postaci dotknięte jest tylko jelito cienkie (jelito kręte). Obszar zapalenia zwykle rozciąga się na dłuższy odcinek jelita cienkiego.

Ta postać ogranicza się do jelita grubego i może dotyczyć różnych jego odcinków, w tym okrężnicy wstępującej, zstępującej lub całej okrężnicy.

W tej rzadkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna, żołądek i górna część jelita cienkiego (dwunastnica) mogą być również dotknięte chorobą.

Co powoduje chorobę Leśniowskiego-Crohna?

Przyczyny przewlekłego zapalenia jelit nie są w pełni poznane. Istnieją jednak czynniki ryzyka przewlekłego zapalenia jelit w ogóle, takie jak predyspozycje genetyczne, zaburzenia bariery śluzówkowej jelit i zaburzenia mikrobiomu, a także czynniki środowiskowe, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia.

Jak diagnozuje się chorobę Leśniowskiego-Crohna?

Procedura diagnostyczna przewlekłej choroby zapalnej jelit zazwyczaj obejmuje połączenie szczegółowego wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego, analizy stolca, procedur obrazowania i endoskopii z biopsją. W celu odróżnienia choroby Leśniowskiego-Crohna od innych chorób jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, analizowane są następujące cechy:

Lokalizacje w całym przewodzie pokarmowym, od jamy ustnej do odbytu i dalej

Nieciągłości w zapaleniu, pomijanie zapalenia i głębsze uszkodzenia głębszych warstw jelita (przezścienne)

Zajęcie całej ściany jelita i występowanie objawów pozajelitowych

Arztgespräch

Życie z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Haken Icon

Opcje leczenia

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna może się różnić w zależności od stopnia zaawansowania i indywidualnych potrzeb. Opcje leczenia obejmują leki przeciwzapalne, leki immunosupresyjne tłumiące układ odpornościowy, leki biologiczne specjalnie blokujące sygnały zapalne oraz antybiotyki do leczenia infekcji. W niektórych przypadkach konieczna może być również interwencja chirurgiczna w celu leczenia powikłań, takich jak niedrożność jelit, przetoki lub ropnie. Ścisła współpraca ze specjalistą i przestrzeganie indywidualnego planu leczenia mają kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii.

Haken Icon

Styl życia i radzenie sobie

Zdrowy styl życia w chorobie Leśniowskiego-Crohna obejmuje indywidualne dostosowanie diety, techniki radzenia sobie ze stresem, takie jak ćwiczenia relaksacyjne i medytacja, regularną aktywność fizyczną i unikanie palenia tytoniu w celu wsparcia postępu choroby.

Haken Icon

Ciąża i planowanie rodziny

Kobiety cierpiące na chorobę Leśniowskiego-Crohna mogą zazwyczaj zajść w ciążę, ale powinny uzgodnić z lekarzem staranną opiekę przedporodową, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno matce, jak i dziecku. Istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko powikłań, takich jak przedwczesny poród lub niska waga urodzeniowa, dlatego ważne jest ścisłe monitorowanie. Większość kobiet może karmić piersią swoje dzieci, ale zaleca się rozmowę z lekarzem na temat możliwego wpływu leku na karmienie piersią.

Źródła

Należy pamiętać, że wszystkie treści dotyczące poszczególnych zdjęć klinicznych, zabiegów, procedur itp. są informacjami ogólnymi i mogą się różnić w zależności od lekarza oraz indywidualnego przypadku i sytuacji początkowej.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Niemieckie Towarzystwo Gastroenterologii, Chorób Trawiennych i Metabolicznych (DGVS): Wytyczne S3 dotyczące diagnostyki i leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna. Wytyczna: 1996

register.awmf.org

Niemieckie Stowarzyszenie Choroby Leśniowskiego-Crohna / Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (DCCV) e.V.: "Choroba Leśniowskiego-Crohna"

www.dccv.de

Niemieckie Stowarzyszenie Choroby Leśniowskiego-Crohna / Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego (DCCV) e.V.: "Przyczyny choroby IBD"

www.dccv.de

Austriacki portal zdrowia publicznego: "Przewlekłe choroby zapalne jelit: Terapia"

www.gesundheit.gv.at

Przewlekłe choroby zapalne jelit w klinice i praktyce. Jörg C. Hoffmann, Bodo Klump, Anton Kroesen, Britta Siegmund. Springer Verlag, wydanie 3 2020

Bemelman i wsp.: Konsensus ECCO-ESCP dotyczący chirurgii w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Journal of Crohn's and Colitis