Skip to main content

Hoe werkt een klinische trial?

Klinische onderzoeken worden niet alleen in klinieken uitgevoerd, maar ook door artsen in privépraktijken. Dergelijke onderzoeken worden vaak uitgevoerd in opdracht van farmaceutische bedrijven, maar ook universiteiten of klinieken kunnen dergelijke onderzoeken opzetten. Voorafgaand aan mogelijke deelname vindt een informatief gesprek plaats. Hier krijg je informatie over doelstellingen, methoden, voordelen en mogelijke risico’s. Na voldoende bedenktijd kun je beslissen of je wilt deelnemen aan het klinische onderzoek. Deelname is altijd vrijwillig en kan op elk moment zonder opgaaf van redenen worden geannuleerd.

Het eerste consult wordt gevolgd door het screeningsbezoek, waarbij uw geschiktheid voor het onderzoek wordt beoordeeld. Als de beoordeling positief is, vindt het basislijnbezoek plaats, waarbij de beginwaarden worden geregistreerd en vervolgens de studiemedicatie of een placebo wordt toegediend. Tijdens de behandelingsfase worden regelmatige bezoeken gepland om je gezondheid, de effectiviteit van de medicatie en eventuele bijwerkingen te controleren. Na de behandelingsfase is er een follow-up fase waarin de langetermijneffecten en de veiligheid van de medicatie worden beoordeeld.