Oświadczenie o ochronie danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie w ramach ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Są to na przykład przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO, od 25 maja 2018 roku), niemieckiej Ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG) i Ustawy o mediach elektronicznych (TMG, od 26 lutego 2007). Nasi pracownicy i pełnomocnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych.

Poniżej przedstawiamy rodzaj, zakres i cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz prawa użytkowników. Komunikat ten można w każdej chwili znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wraz z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych użytkownicy otrzymują informacje o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez odpowiedzialnego usługodawcę.

 

Usługodawca i podmiot odpowiedzialny w rozumieniu Ustawy o ochronie danych

DynamiQ Health GmbH
Wienburgstraße 207
48159 Münster

Przedstawiciel prawny
CEO: Dr. Dominique Manu

Inspektor ochrony danych
DynamiQ Health GmbH
Wienburgstraße 207
48159 Münster
Deutschland
Phone.: +49 (0)251 590 63570
Email: privacy@dynamiq-health.com
Website: www.dynamiq-health.com

 

Postępowanie z danymi osobowymi

Administratorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Rodzaje danych i zakres przetwarzania

 1. Rodzaj danych: imię i nazwisko
  1.  Cel: potwierdzenie tożsamości; podstawa prawna:
  2. Cel: kontakt; podstawa prawna:
 2. Rodzaj danych: adres e-mail
  1. Cel: potwierdzenie tożsamości; podstawa prawna:
  2. Cel: kontakt; podstawa prawna:
 3. Rodzaj danych: numer telefonu
  1. Cel: potwierdzenie tożsamości; podstawa prawna:
  2. Cel: kontakt; podstawa prawna:
 4. Rodzaj danych: adres IP
  1. Cel: adresowanie sieci; podstawa prawna:
 5. Rodzaj danych: pliki cookie
  1. Cel: analiza web (za pomocą wcześniej zanonimizowanych adresów IP); podstawa prawna:

 

Newsletter

Jeśli użytkownik chce zapisać się do newslettera oferowanego na stronie internetowej, potrzebujemy od użytkownika adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie, na przykład poprzez link „Wypisz się” w newsletterze.

 

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego dane zawarte w formularzu zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Danych tych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika.

 

Pliki cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Zawierają one informacje dotyczące przeglądarki, adresu IP, systemu operacyjnego i połączenia internetowego. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim ani nie są powiązywane z danymi osobowymi bez zgody użytkownika.

Pliki cookie mają przede wszystkim dwa zadania. Pomagają nam one ułatwić użytkownikowi nawigację po naszej ofercie i umożliwiają prawidłowe przedstawienie strony internetowej. Nie są one wykorzystywane do wprowadzania wirusów ani uruchamiania programów.

Użytkownicy mają możliwość korzystania z naszej oferty również bez plików cookie. W tym celu konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień w przeglądarce. Poprzez funkcję pomocy w przeglądarce użytkownik może dowiedzieć się, w jaki sposób dezaktywować pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że niektóre funkcje tej strony mogą być ograniczone, a komfort użytkownika może być ograniczony. Strony http://www.aboutads.info/choices/ (USA) i http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) umożliwiają użytkownikowi zarządzanie plikami cookie reklam internetowych.

 

Zastosowanie Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy danych internetowych Google Analytics. Usługodawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wytwarzane przez plik cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i są tam zapisywane.

 

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP.

Dzięki temu adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, aby analizować korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest scalany z innymi danymi Google.

 

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik ewentualnie nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Poza tym użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych wytwarzanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) przez firmę Google oraz przetwarzanie takich danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczek dostępnych pod poniższym łączem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie swoich danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie poniższego łącza. Zastosowany jest plik opt-out-cookie, który uniemożliwia przyszłe gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzin tej strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkownika w przypadku Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu firmy Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni stosujemy surowe wymagania niemieckiego Urzędu ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to”)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, usługodawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas korzystania z naszej strony poprzez wtyczkę wytwarzane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę. W przypadku kliknięcia przycisku „Lubię to” Facebooka podczas zalogowania na swoim koncie na Facebooku użytkownik może połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy o treści przesyłanych danych ani ich wykorzystaniu przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu firmy Facebook o ochronie danych na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do konta użytkownika na Facebooku, należy wylogować się z konta na Facebooku.

 

LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Usługodawcą jest firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas każdych odwiedzin jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, wytwarzane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził nasze strony internetowe. W przypadku kliknięcia przycisku „Poleć”

LinkedIn i zalogowania na koncie na LinkedIn firma LinkedIn ma możliwość przyporządkowania odwiedzin użytkowania na naszej stronie internetowej do użytkownika i jego konta. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy o treści przesyłanych danych ani ich wykorzystaniu przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu firmy LinkedIn o ochronie danych na stronie:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Szyfrowanie SSL

Ta strona używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak na przykład prośby wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL dane przesyłane do nas przez użytkownika nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Minimalizacja danych

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z zasadami unikania przesyłu i minimalizacji danych tylko tak długo, jak jest to konieczne lub nakazuje tego prawo (ustawowy okres przechowywania). Jeśli cel gromadzonych informacji nie ma już zastosowania lub jeśli kończy się okres przechowywania, blokujemy lub usuwamy dane.

 

Prawa użytkownika do informacji, skorygowania, zablokowania, usunięcia i sprzeciwu

Użytkownik ma prawo do zażądania na podstawie wniosku i bezpłatnie informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych i/lub do zażądanie ich skorygowania, zablokowania lub usunięcia. Wyjątki: Jest to przepisowe przechowywanie danych dla celów działalności gospodarczej lub dane podlegają prawnemu obowiązkowi przechowywania.

W tym celu należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe: na początku Oświadczenia o ochronie danych).

Aby móc w każdej chwili uwzględnić blokadę danych, konieczne jest przechowywanie danych w celach kontrolnych w zablokowanym pliku. Jeśli nie obowiązuje prawny obowiązek przechowywania, użytkownik może zażądać również usunięcia danych. W przeciwnym razie blokujemy dane, jeśli takie jest życzenie użytkownika.

 

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych zainteresowanej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawa o ochronie danych jest inspektor ochrony danych danego kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Zmiana naszego Oświadczenia o ochronie danych

W celu zagwarantowania, że nasze Oświadczenie o ochronie danych stale odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to także przypadku, gdy Oświadczenie o ochronie danych musi być dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi, na przykład nowe usługi serwisowe. Nowe Oświadczenie o ochronie danych wchodzi w życie podczas następnych odwiedzin użytkownika naszej oferty.