Skip to main content

Kto może wziąć udział w badaniu?

W badaniu mogą wziąć udział osoby dorosłe w wieku 18-75 lat cierpiące na ostre eozynofilowe zapalenie przełyku z objawami klinicznymi.

Czy te kryteria mają zastosowanie do Ciebie? W takim razie możesz nadawać się do naszego badania klinicznego.