Skip to main content

Kiedy następuje odślepienie?

Czynność odślepienia podczas badania w celu zidentyfikowania leczenia, które otrzymał każdy uczestnik. Zwykle odbywa się to tylko w nagłych przypadkach lub po zakończeniu badania.