Skip to main content

Kiedy i w jaki sposób poznam wyniki badania klinicznego, w którym wziąłem udział?

Po zakończeniu badania wyniki są zazwyczaj publikowane w czasopismach naukowych lub na stronach internetowych poświęconych badaniu. opublikowane. Mogą one byćtutaj w regularnych odstępach czasu twój zapytaj swojego lekarza prowadzącego badaniektóry ma dostęp do tych danych.