Skip to main content

Jakie prawa przysługują mi jako uczestnikowi badania klinicznego?

Jako uczestnik masz prawo do uzyskania pełnych informacji na temat badania, w tym potencjalnych zagrożeń i korzyści. Uczestnictwo w programie można zakończyć w dowolnym momencie bez wpływu na opiekę medyczną. Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne.