Skip to main content

Gdzie prowadzone są badania kliniczne?

Badania kliniczne odbywają się w tak zwanych ośrodkach badawczych. Mogą to być na przykład gabinety lekarskie lub kliniki i są to placówki, które dysponują niezbędnym sprzętem i personelem przeszkolonym w zakresie badania i specjalizującym się w przeprowadzaniu badań. Badacz przeszkolony do prowadzenia badań klinicznych jest odpowiedzialny za zapewnienie, że badanie jest prowadzone zgodnie z protokołem, a pacjent jest w pełni poinformowany.