Skip to main content

Czym są uczestnicy/proband?

Osoby, które dobrowolnie uczestniczą w badaniu klinicznym w celu poznania wpływu leczenia lub badanej substancji na organizm ludzki.