Skip to main content

Czym są śledczy?

Specjaliści medyczni, którzy zarządzają i nadzorują badanie kliniczne. Są oni odpowiedzialni za prawidłowy przebieg badania, w tym przestrzeganie protokołu badania i bezpieczeństwo uczestników.