Skip to main content

Czym są pielęgniarki środowiskowe i czym się zajmują?

Wykwalifikowana pielęgniarka lub pracownik służby zdrowia pracujący w badaniu klinicznym, który jest odpowiedzialny za opiekę nad uczestnikami badania. Pielęgniarka prowadząca badanie jest często pierwszym punktem kontaktu dla uczestników i wspiera ich przez cały czas trwania badania.