Skip to main content

Czym są badania kliniczne?

Badanie kliniczne to „każde badanie na ludziach”, które testuje nowe metody leczenialeki lub terapie w celu określenia ich bezpieczeństwa i skuteczności.