Skip to main content

Czy udział w badaniu klinicznym jest bezpieczny?


Tak, bezpieczeństwo uczestników ma najwyższy priorytet. Badania kliniczne są starannie planowane i monitorowane w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka. Przed wzięciem udziału w badaniu badacze muszą ujawnić wszystkie zagrożenia i potencjalne korzyści związane z badaniem, a udział w nim jest zawsze dobrowolny.