Skip to main content

Czy podczas badania wykonywane są endoskopie (lusterka)?

Tak, dwa razy. Raz na początku i raz na końcu badania.