Skip to main content

Czy otrzymam wynagrodzenie za udział w badaniu klinicznym?

Udział zdrowych ochotników w badaniach fazy I jest co do zasady wynagradzany. Ale także w innych fazach badania pacjenci zwykle otrzymują Wynagrodzenie. Zależy to od różnych czynników zależny. W tym celu zawierać między innymi możliwe ryzyko i czas. Oprócz zwrotu kosztów podróży, jest to powszechnyże pacjenci otrzymują zryczałtowane płatności za otrzymywać pojedyncze wizyty lub całe badanie. W zależności od rodzaju studiów ponoszone są również specjalne koszty (specjalne egzaminy, więcej czasu). wynagradzany. Informacje można uzyskać od odpowiedniej osoby kontaktowej za badania zgodnie z dokładną kwota wynagrodzenia wynagrodzenia.