Skip to main content

Czy moje dane osobowe będą traktowane jako poufne?

Tak, Twoje dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do celów badania. Jest to zgodne z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO).