Skip to main content

Czy mam prawo zakończyć udział w badaniu klinicznym w dowolnym momencie?

Tak, uczestnictwo jest zawsze dobrowolne i można je zakończyć w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji.