Skip to main content

Czy istnieją kryteria wykluczenia, które mogą uniemożliwić mi udział w badaniu?

Tak, kryteriami wykluczenia mogą być czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub dokładność wyników badania.Są to również pewne cechy, których uczestnik nie powinien posiadać. Są to również pewne cechy, których uczestnik nie powinien spełniać, takie jak inne istniejące wcześniej schorzenia itp.