Badacz

Lekarz, który przeprowadza badanie w ośrodku badawczym (nazywany badaczem), musi zgodnie z przepisami prawnymi udokumentować swoje kwalifikacje naukowe i kwalifikację swojej kliniki/swojego gabinetu jako ośrodka badawczego. Aby uwzględnione były wszystkie ważne zagadnienia naukowe, badania kliniczne mogą być przeprowadzane tylko przez takich lekarzy, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem.
Badacz szczegółowo informuje pacjenta o przebiegu, znaczeniu, celu, zagrożeniach i zakresie badania. Informuje pacjenta o tym, że ma on prawo do przerwania w każdej chwili udziału w badaniu, bez podawania powodów, jak również służy zawsze pomocą w razie pytań. W przypadku nieoczekiwanego wystąpienia działań niepożądanych u uczestnika, jest on np. zobowiązany do ich obserwacji oraz ewentualnie (w ciężkich przypadkach) do ich niezwłocznego zgłaszania zleceniodawcy i urzędom.